Blog

Recent Posts

KEYWORD – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TỪ KHÓA ✓ Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner ✓ Google Trends https://trends.google.com/trends/ ✓ Keyword Tool http://keywordtool.io/ ✓ Uber Suggest https://ubersuggest.io/ ✓ WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools ✓ …
Read More...
Những Đặc Điểm Có Thể Target Trong Facebook AdsNếu như bạn đang chạy quảng cáo Facebook thì Target đúng khách hàng thì bạn mới có thể tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng để bán sản phẩm. Facebook Ads cho phép chúng ta Target vào những đặc điểm nào :Target theo vị trí địa lý: Có thể…
Read More...
About Me

Publisher WordPress Theme

"Cuộc sống làm quái gì có logic, chúng ta làm theo trật tự hoặc làm theo hệ thống chỉ để giảm thiểu áp lực, những rủi ro, những tổn thương chúng ta buộc phải gặp"

Ads

- Advertisement -